ĐÓN NĂM MỚI TẠI NEW ZEALAND 6 NGÀY 5 ĐÊM

6 NGÀY 5 ĐÊM

[caption id="attachment_1480" align="aligncenter" width="640"]

KHÁM PHÁ NGÔI LÀNG HOBBIT TẠI NEW ZEALAND 7 NGÀY 6 ĐÊM

7 NGÀY 6 ĐÊM

[caption id="attachment_1584" align="aligncenter" width="716"]