CANADA – CUBA (KHỞI HÀNH HÀNG THÁNG) 11 NGÀY 10 ĐÊM

11 NGÀY 10 ĐÊM

[caption id="attachment_1631" align="aligncenter" width="751"]

DU LỊCH CUBA – MEXICO – MỸ VỚI 10 NGÀY 9 ĐÊM

10 NGÀY 9 ĐÊM

[caption id="attachment_1940" align="aligncenter" width="736"]

DU LỊCH CUBA 6 NGÀY 5 ĐÊM

6 NGÀY 5 ĐÊM

[caption id="attachment_2221" align="aligncenter" width="706"]

TỚI THĂM NGƯỜI ANH EM CỦA VIỆT NAM – CUBA

8 NGÀY 7 ĐÊM

[caption id="attachment_2213" align="aligncenter" width="697"]