CANADA – CUBA (KHỞI HÀNH HÀNG THÁNG) 11 NGÀY 10 ĐÊM

11 NGÀY 10 ĐÊM

[caption id="attachment_1631" align="aligncenter" width="751"]

CANADA – VANCOUVER 6 NGÀY 5 ĐÊM

6 NGÀY 5 ĐÊM

[caption id="attachment_2024" align="aligncenter" width="629"]

DU LỊCH CANADA 7 NGÀY 6 ĐÊM

7 NGÀY 6 ĐÊM

[caption id="attachment_2024" align="aligncenter" width="587"]

DU LỊCH CHILE 5 NGÀY 4 ĐÊM

5 NGÀY 4 ĐÊM

...

DU LỊCH CUBA – MEXICO – MỸ VỚI 10 NGÀY 9 ĐÊM

10 NGÀY 9 ĐÊM

[caption id="attachment_1940" align="aligncenter" width="736"]

DU LỊCH CUBA 6 NGÀY 5 ĐÊM

6 NGÀY 5 ĐÊM

[caption id="attachment_2221" align="aligncenter" width="706"]

DU NGOẠN NAM MỸ TỚI BRAZIL – ARGENTINA – PERU

11 NGÀY 10 ĐÊM

[caption id="attachment_2075" align="aligncenter" width="611"]

DU XUÂN MẬU TUẤT 2018 Ở HOA KỲ

10 NGÀY 9 ĐÊM

[caption id="attachment_1548" align="aligncenter" width="822"]

KHÁM PHÁ BỜ TÂY NƯỚC MỸ SỐNG ĐỘNG

8 NGÀY 7 ĐÊM

[caption id="attachment_1479" align="aligncenter" width="754"]

KHÁM PHÁ VĂN HÓA BRAZIL – PERU – ARGENTINA 11 NGÀY 10 ĐÊM

11 NGÀY 10 ĐÊM

[caption id="attachment_2103" align="aligncenter" width="681"]

MÙA ĐÔNG KÌ THÚ TẠI CANADA

7 NGÀY 6 ĐÊM

[caption id="attachment_1481" align="aligncenter" width="728"]

TỚI THĂM NGƯỜI ANH EM CỦA VIỆT NAM – CUBA

8 NGÀY 7 ĐÊM

[caption id="attachment_2213" align="aligncenter" width="697"]