CANADA – CUBA (KHỞI HÀNH HÀNG THÁNG) 11 NGÀY 10 ĐÊM

11 NGÀY 10 ĐÊM

[caption id="attachment_1631" align="aligncenter" width="751"]

CANADA – VANCOUVER 6 NGÀY 5 ĐÊM

6 NGÀY 5 ĐÊM

[caption id="attachment_2024" align="aligncenter" width="629"]

DU LỊCH CANADA 7 NGÀY 6 ĐÊM

7 NGÀY 6 ĐÊM

[caption id="attachment_2024" align="aligncenter" width="587"]

MÙA ĐÔNG KÌ THÚ TẠI CANADA

7 NGÀY 6 ĐÊM

[caption id="attachment_1481" align="aligncenter" width="728"]